Base E-Hiring: Cách thiết lập Đơn ứng tuyển in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 8:30 CH


Để thiết lập Đơn ứng tuyển cho từng tin tuyển dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: 


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app.


Bước 2: Chọn "Tin tuyển dụng" >> Tìm và click vào tin tuyển dụng cần thêm Tiêu chí đánh giá 


Bước 3: Chọn "Chỉnh sửa" trong tin tuyển dụng >> Đơn ứng tuyển (application form)


Trong đơn ứng tuyển, có 4 phần: Thông tin cơ bản, Các thông tin khác, Câu hỏi bổ sung, Internal form


+ Với Thông tin cơ bản Các thông tin khác, hệ thống đã cho sẵn các trường thông tin >> Trường nào cần sử dụng bạn bật đèn màu xanh, và có thể tick Bắt buộc với trường thông tin bắt buộc ứng viên trả lời nhé.

Ngoài ra, các trường trong 2 mục này sẽ không thể sửa/xóa.


+ Câu hỏi bổ sung: Ngoài các thông tin hệ thống đã có sẵn, bạn có thể tạo thêm các câu hỏi riêng cho từng vị trí tuyển dụng. 

Thao tác: chọn "Thêm mới trường tùy chỉnh"  >> chọn Loại dữ liệu, điền Nội dung câu hỏi, Giải thích và chọn Bắt buộc nếu cần nhé >> click Thêm câu hỏi để lưu.Sau khi tạo xong, có thể sửa/xóa bằng cách đưa con trỏ chuột vào vị trí câu hỏi, như hình:

+ Internal form: Các câu hỏi chỉ hiển thị với thành viên nội bộ, không hiển thị cho ứng viên

Thao tác tạo/sửa/xóa tương tự với "Câu hỏi bổ sung".
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.