Cách thiết lập Đơn ứng tuyển in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:37 PM


Để thiết lập Đơn ứng tuyển cho từng vị trí tuyển dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Truy cập vào hiring.base.vn > Tại 1 tin tuyển dụng cụ thể > Đơn ứng tuyển.

Trong đơn ứng tuyển, có 3 phần:

  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khác

Với trường thông tin này, trường nào bạn sử dụng sẽ bật đèn màu xanh và tick bắt buộc với trường thông tin bắt buộc ứng viên trả lời nhé.  • Câu hỏi bổ sung: ngoài các thông tin hệ thống đã có sẵn, bạn có thể tạo thêm các câu hỏi riêng cho từng vị trí tuyển dụng bằng cách click vào nút Thêm câu hỏi . Khi popup bật ra, bạn điền nội dung câu hỏi vào và chọn Thêm câu hỏi để hoàn tất thao tác nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.