Cách thay đổi trạng thái tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:37 PM


Sau khi bạn thiết lập hoàn thiện nội dung cơ bản của 1 tin tuyển dụng, tin này ở trạng thái bản nháp, bạn thao tác theo hướng dẫn sau để thay đổi trạng thái tin nhé:

  • Truy cập bào hiring.base.vn
  • Chọn 1 tin tuyển dụng muốn hiển thị trên website > Chỉnh sửa > Review và đăng tin chính thức > bạn chọn Công khai để tin hiển thị trên website nhé.TIPS: Thao tác chỉnh sửa nhanh:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.