Cách thêm các câu hỏi phỏng vấn in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:38 PM


Để chuẩn bị trước các cậu hỏi phỏng vấn cho từng vị trí tuyển dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào hiring.base.vn
  • Bạn chọn 1 tin tuyển dụng cụ thể > Chỉnh sửa > Câu hỏi phỏng vấn: tại đây bạn nhập hệ thống câu hỏi vào khung nội dung và click Lưu lại để hoàn tất các thao tác nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.