Cách thêm Form đánh giá ứng viên in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:39 PM


Form đánh giá này dành riêng cho người trực tiếp tham gia phỏng vấn đánh giá ứng viên mình vừa phỏng vấn theo các trường thông tin đã được setup sẵn, giúp cho nhân sự có thể tổng hợp nhanh 1 số các thông tin mong muốn. Để tạo form đánh giá này bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại thanh menu cột trái, bạn chọn Tin tuyển dụng và chọn tin cần thêm Form đánh giá.Bước 3: Trong tin tuyển dụng đó bạn chọn Chỉnh sửa >> Form đánh giá >> Thêm câu hỏi:Bước 4: Khi popup hiển thị lên, bạn chọn Loại dữ liệu đầu vào cho từng Câu hỏi, thêm Nội dung câu hỏi tương ứng nhé.Sau khi thêm các câu hỏi tùy chỉnh xong, danh sách câu hỏi sẽ hiển thị ngay trong màn hình này:Bước 5: Khi bạn tạo phỏng vấn, với những phỏng vấn bạn là người tham gia phỏng vấn, sau khi phỏng vấn xong, bạn chọn tab Test - phỏng vấn để điền form đánh giá nhé.


Bước 6: Trong Công cụ phỏng vấn, bạn click Đánh giá ngay để bắt đầu điền form đánh giá và click Hoàn thành để hoàn tất thao tác đánh giá.

Sau khi Hoàn thành đánh giá, thông tí sẽ được cập nhật tại đây trong màn hình chi tiết của ứng viên đó:*Nếu bạn muốn sửa lại kết quả đánh giá, bạn click vào tên job sẽ link đến trang phỏng vấn để Chỉnh sửa lại kết quả nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.