Cách thêm tiêu chí/ yêu cầu bắt buộc trong 1 tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:40 PM


Với mỗi vị trí tuyển dụng sẽ có những tiêu chí đánh giá hay yêu cầu bắt buộc khác nhau, việc thiết lập sẵn các yêu cầu bắt buộc sẽ giúp cho nhà tuyển dụng lựa chọn được những ững viên phù hợp nhất với vị trí đang tuyển dụng. Để thiết lập yêu cầu bắt buộc cho 1 vị trí tuyển dụng, bạn thao tác như sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app

Bước 2: Chọn 1 tin tuyển dụng cần thiết lập yêu cầu bắt buộc >> Chỉnh sửa >> Tiêu chí đánh giá.

Bước 3: Tại phần Các yêu cầu bắt buộc khác, bạn có thể Thêm/ Chỉnh sửa hoặc Xóa các yêu cầu theo nhu cầu nhé.Sau khi thiết lập xong, trong mỗi hồ sơ ứng viên khi ứng tuyển, Yêu cầu bắt buộc sẽ hiển thị ở cột phải màn hình, như ảnh sau:Khi đánh giá ứng viên, với ứng viên nào không đảm bảo 1 trong những yêu cầu bắt buộc của vị trí tuyển dụng, bạn click vào Disqualify đồng nghĩa ứng viên bị loại, hồ sơ ứng viên sẽ chuyển sang bước Rejected.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.