Base E-Hiring: Cách thay đổi quyền xóa tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 9:32 CH


Để xóa 1 tin tuyển dụng, trước hết thành viên đó phải được cấp quyền Quản lý tin tuyển dụng, bạn có thể thay đổi quyền xóa tin theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app. 


Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Quyền xóa dữ liệu

Tại đây bạn có thể thay đổi được cấp thành viên có quyền xóa ứng viên và tin tuyển dụng nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.