Base E-Hiring: Cách thay đổi quyền trích xuất dữ liệu trong 1 Tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Tue, 30 Tháng 5, 2023 tại 9:33 CH


Để thay đổi quyền trích xuất dữ liệu trong 1 tin tuyển dụng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app. 


Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Quyền trích xuất dữ liệu

Tại đây bạn có thể thay đổi cấp thành viên có thể xuất dữ liệu ứng viên nhé.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.