Cách nhập ứng viên từ file excel in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:44 PM


Để nhập nhiều ứng viên cùng lúc, bạn có thể nhập ứng viên từ file excel theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Import ứng viên

Bước 3: Bạn tải file mẫu tại đây và lưu ý chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu, không tùy chỉnh thêm bớt cột trong file mẫu.
Bước 4: Sau khi hoàn thiện dữ liệu trên file excel rồi, bạn quay trở lại hệ thống và import dữ liệu lên nhé. Khi dữ liệu được nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển sang màn hình Ứng viên để bạn có thể kiểm tra ứng viên đã nhập lên hệ thống thành công chưa nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.