Base E-Hiring: Cách upload ứng viên thông minh in

Sửa đổi trên: Tue, 16 Tháng 4, 2024 tại 11:36 SA


Để upload ứng viên thông minh, bạn cần có sẵn CVs của ứng viên là file PDF, docx, sau đó thao tác theo hướng dẫn sau:


1.Upload 1 ứng viên


Bước 1: Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ và chọn tin tuyển dụng cần thêm ứng viên


Bước 2: Bạn click Upload thông minh ở góc phải màn hình


Bước 3: Bạn sử dụng thao tác kéo/ thả file CV vào đây, sau đó hệ thống sẽ tự đọc và trả kết quả 1 số thông tin cơ bản như: Tên, Email, Số điện thoại, Giới tính... Bước 4: Bạn kiểm tra lại thông tin ứng viên và chọn Thêm ứng viên để hoàn tất thao tác


2. Upload nhiều ứng viên:


Bước 1: Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/ và chọn tin tuyển dụng cần thêm ứng viên


Bước 2: Bạn click vào Chỉnh sửa >> Import ứng viên từ nhiều file


Bước 3: Bạn sử dụng thao tác kéo/ thả file CV vào đây ( tối đa 20 file CV), sau đó hệ thống sẽ tự đọc và trả kết quả 1 số thông tin cơ bản như: Tên, Email, Số điện thoại, Giới tính... 


Bước 4: Bạn kiểm tra lại thông tin ứng viên và chọn Save để hoàn tất thao tácCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.