Base E-Hiring: Cách xuất ứng viên ra file excel in

Sửa đổi trên: Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 6:59 CH


Để xuất ứng viên ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


1.Xuất file 1 số ứng viên trong job:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc biểu tượng Base E-hiring trên thanh menu app. 


Bước 2: Vào chi tiết 1 tin tuyển dụng >> chọn Ứng viên.


Bước 3: Tiếp theo, bạn tick chọn các ứng viên cần xuất file:


Bước 4: Đưa con trỏ chuột vào phần Tùy chọn khác >> Chọn "Export to Exel" >> Hệ thống sẽ xuất ra exel chi tiết các ứng viên mà bạn chọn.


2.Xuất file toàn bộ ứng viên trong job:


Bước 1: Bạn truy cập vào https://hiring.base.vn/


Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửa > Trích xuất


Tại màn hình này bạn có thể: 

+ Thay đổi số lượng hồ sơ cần xuất (tối đa là 1500 hồ sơ)

+ Tùy chọn xuất cả dữ liệu từ form ứng tuyển và bài test liên kết

+ Tùy chọn sắp xếp các ứng viên mới tạo lên trước


Bước 3: Trích xuất theo 2 cách


+ Click vào từng trang để xuất hết ứng viên trong trang đó


+ Chọn "Trích xuất ứng viên theo khoảng thời gian tạo" >> Chọn khoảng thời gian chi tiết tương ứng >> Bắt đầu trích xuấtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.