Cách xuất ứng viên ra file excel in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:45 PM


Để xuất ứng viên ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


1.Xuất file 1 số ứng viên trong job:


Bước 1: Bạn truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng, bạn chọn Ứng viên.

Bước 3: Tiếp theo, bạn tick chọn các ứng viên cần xuất file:Bước 4: bạn chọn Export to excel2.Xuất file toàn bộ ứng viên trong job:

Bước 1: Bạn truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại chi tiết 1 tin tuyển dụng > Chỉnh sửaExport ứng viên ra excelTại màn hình này bạn có thể:

Bước 3: Thay đổi số lượng hồ sơ cần xuất (tối đa là 1500 hồ sơ)

Bước 4: Tùy chọn trích xuất dữ liệu được sắp xếp các ứng viên mới tạo lên trước hay theo khoảng thời gian mong muốn


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.