Base E-Hiring: Cách search/filter thông tin trong Danh sách tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Wed, 31 Tháng 5, 2023 tại 7:11 CH


Trong danh sách tin tuyển dụng, bạn có thể tìm kiếm tin tuyển dụng theo hệ thống filter của E-hiring.1. Để tìm tin tuyển dụng theo tiêu đề  hoặc Opening code (jobcode trong từng tin tuyển dụng), bạn chỉ cần gõ từ khóa vào khung " Filter theo tiêu đề hoặc Opening code" và ấn Enter.


Ví dụ: Bạn muốn tìm các tin tuyển dụng về nhân sự, bạn chỉ cần gõ "nhân sự" vào thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về cho bạn những tin tuyển dụng có tiêu đề về nhân sự.

   

Trong trường hợp bạn muốn tìm tin tuyển dụng theo Opening code, bạn phải đặt Jobcode (Mã vị trí) cho tin tuyển dụng này, hoặc lấy theo mã có sẵn của hệ thống. Cũng giống như tin tuyển dụng, bạn chỉ cần gõ từ khóa là các kí tự của mã tuyển dụng đó vào thanh tìm kiếm, hệ thống sẽ trả lại kết quả như sau:2. Đối với các bộ lọc khác trong thư mục Tin tuyển dụng, như "BỘ PHẬN - PHÒNG BAN", "ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG", hay "TRẠNG THÁI" của một tin tuyển dụng, bạn chỉ cần ấn vào khung Filter và chọn loại lọc là hệ thống sẽ trả về kết quả như bạn tìm kiếm.


Ví dụ:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.