Base E-Hiring: Cách thêm mới Talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 9 Tháng 7, 2023 tại 10:47 SA


Talent pool là kho lưu trữ toàn bộ dữ liệu ứng viên thuộc tài sản của công ty. Những ứng viên đó có thể đã chủ động ứng tuyển hoặc bị động nằm trong hệ thống do các chuyên viên tuyển dụng tìm thấy và lưu hồ sơ của họ về.

Việc xây dựng Talent Pool nhằm mục đích: Quản lý dữ liệu và Tuyển dụng trong tương lai.


Để thêm mới Talent pool, bạn có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau:

  • Cách 1: Truy cập vào hiring.base.vn > Cài đặt hệ thống > Talent pool > Thêm talent pool: bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết cho 1 pool nhé. Sau đó click Thêm talent pool để hoàn tất thao tác.


  • Cách 2: Tại sidebar > Tất cả talent pools > Thêm talent pool: bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết cho 1 pool và click Thêm talent pool để hoàn tất thao tác.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.