Base E-Hiring: Cách chỉnh sửa Talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 9 Tháng 7, 2023 tại 12:55 CH


Có thể chỉnh sửa Talent pool ở 2 giao diện khác nhau.


Cách 1: Truy cập vào hiring.base.vn > Cài đặt hệ thống > Talent pool  

Tại màn hình danh sách Talent pool > Đưa chuột vào vị trí các Talent pool, sẽ hiển thị tùy chỉnh "Chỉnh sửa" hoặc "Xóa" Talent poolCách 2: Tại màn hình chi tiết của Talent pool đó, bạn chỉnh sửa theo hướng dẫn sau:
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.