Cách chỉnh sửa talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:48 PM


Để chỉnh sửa 1 talent pool có 2 cách:

  • Cách 1: Tại màn hình list danh sách Talent pool: bạn có thể click vào tên talent pool để chỉnh sửa hoặc sử dụng công cụ sửa nhanh như ảnh nhé.

Ngoài ra, công cụ này giúp bạn có thể di chuyển vị trí hoặc xóa talent pool.


  • Cách 2: tại màn hình chi tiết của Talent pool đó, bạn chỉnh sửa theo hướng dẫn sau:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.