Cách xóa 1 talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:49 PM


Để xóa 1 talent pool, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại sidebar cột trái > Tất cả talent pools > Chọn 1 talent pool cần xóa vào thao tác theo hướng dẫn sau:

Khi thao tác xóa talent pool, bạn cần xóa hết hồ sơ ứng viên trong pool đó trước nhé. Nếu trong pool vẫn còn hồ sơ, hệ thống sẽ có cảnh báo và không được phép xóa.


LƯU Ý:

  • Chỉ tài khoản có quyền Owner hoặc HR manager mới xóa được talent pool.
  • Để xóa được talent pool cần xóa toàn bộ hồ sơ ứng viên trong talent pool đó.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.