Import hồ sơ ứng viên vào Talent pool in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:50 PM


Để import hồ sợ ứng viên từ file Excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Truy cập vào hiring.base.vn
  • Tại menu cột trái > Talent pools > Chọn talent pool cần import hồ sơ ứng viên > Công cụ > Import hồ sơ từ Excel:  • Tại đây bạn tải file Mẫu về và chuẩn hóa dữ liệu theo file mẫu nhé. Bạn lưu ý không được tùy chỉnh các cột thông tin trên file mẫu.  • Sau khi hoàn thiện xong dữ liệu, bạn quay lại màn hình Import ứng viên, chọn File tương ứng và click Hoàn thành để hoàn tất thao tác import dữ liệu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.