Base E-Hiring: Cách copy ứng viên sang Talent pool khác in

Sửa đổi trên: Sun, 9 Tháng 7, 2023 tại 12:57 CHCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.