Base E-Hiring: Cách search/filter thông tin ứng viên trong Talent Pool in

Sửa đổi trên: Sun, 9 Tháng 7, 2023 tại 1:16 CH


Bộ Filter trong Talent Pools sẽ hiển thị toàn bộ những kết quả có chứa một từ khoá bất kì nào trong chuỗi từ khoá bạn tìm kiếm.

Trong trường hợp bạn tìm kiếm từ khóa ở thanh tìm kiếm tổng hợp, hệ thống sẽ trả về các kết quả trong nhiều trường dữ liệu.
Ví dụ: Nếu bạn tìm một ứng viên tên Huyền mà gõ vào thanh tìm kiếm tổng hợp, hệ thống sẽ trả các kết quả như sau:Vậy nên, để hệ thống trả về kết quả cụ thể, thì bạn có thể tìm kiếm từ khóa trong bộ filter của từng trường dữ liệu.


+ Để tìm kiếm ứng viên theo tên, bạn chỉ cần gõ tên ứng viên vào khung "Filter theo tên ứng viên" và gõ Enter.


Ví dụ: Bạn cần tìm một ứng viên tên là Thái, bạn chỉ cần gõ "Thái" vào thanh tìm kiếm, kết quả sẽ hiển thị ra tất cả các ứng viên có từ khóa đó ở trong tên.


+ Để tìm kiếm ứng viên theo Email, bạn chỉ cần gõ các kí tự trong tên email mà bạn nhớ vào khung "Địa chỉ Email" và gõ Enter.


Ví dụ: Bạn muốn tìm một ứng viên mà chỉ nhớ trong email của họ có chữ "tue", thì bạn chỉ cần gõ từ khóa này vào thanh tìm kiếm, kết quả sẽ trả lại cho bạn những kết quả có kí tự này.

+ Để tìm kiếm ứng viên theo số điện thoại, bạn chỉ cần gõ các kí tự số trong số     điện thoại mà bạn nhớ vào khung tìm kiếm "Số điện thoại" và gõ Enter.


Ví dụ: Bạn muốn tìm một ứng viên mà chỉ nhớ số điện thoại của họ có đuôi số là "008", bạn chỉ cần gõ cụm này vào thanh tìm kiếm là được.

Đối với các bộ lọc khác trong Talent pool, như "giai đoạn", "nguồn ứng viên", "campaign", bạn chỉ cần ấn vào khung Filter và chọn loại lọc là hệ thống sẽ trả về kết quả như bạn tìm kiếm.


LƯU Ý: Bạn muốn tìm kiếm trên bộ lọc Filter theo từ khóa, thì các kí tự trong từ khóa phải liền kề nhau trong thông tin của Ứng viên.
           

Ví dụ: Email của ứng viên là nguyenvantue@gmail.com, thì bạn có thể gõ cụm từ tìm kiếm là "tue" hoặc là "vantue", nếu bạn gõ là "nguyentue" thì hệ thống sẽ không trả về kết quả như bạn tìm kiếm.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.