Cách xem CV ứng viên như thế nào? in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:52 PM


Để xem CV của ứng viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bạn truy cập vào hiring.base.vn và tham khảo 1 trong 2 cách sau để xem CV của ứng viên nhé.


Cách 1:

+Bạn click Tin tuyển dụng và chọn 1 tin tuyển dụng có ứng viên cần xem thông tin.

+Chọn tab Ứng viênXem nhanh: tại đây bạn có thể xem nhanh được thông tin ứng viên và xem được CV mà không cần thao tác tải CV về.Cách 2: 

+Bạn click Danh sách ứng viên

+Chọn 1 ứng viên cần xem thông tin, tại màn hình chi tiết hồ sơ ứng viên, bạn chọn Đơn ứng tuyển để xem CV nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.