Cách copy ứng viên sang vị trí khác in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:53 PM


Để copy 1 hoặc nhiều ứng viên sang vị trí khác, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Chọn tin tuyển dụng > Ứng viên: tại đây bạn tick chọn ứng viên cần chuyển và click Copy sang vị trí khác:Bước 3: Khi popup bật lên, bạn chọn vị trí tương ứng và click Duplicate để hoàn tất thao tác nhé.


              

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.