Base E-Hiring: Cách gộp ứng viên trùng Email/ SĐT trong 1 tin tuyển dụng in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 2:09 CH


Với ứng viên apply nhiều lần vào 1 Vị trí tuyển dụng - có SĐT/email trùng, hệ thống sẽ cảnh báo trong chi tiết hồ sơ của ứng viên để nhà tuyển dụng quản lý hiệu quả hơn, hạn chế việc xử lý lặp hồ sơ. 

Để gộp ứng viên có email/ SĐT trùng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app, bạn chọn 1 tin tuyển dụng và click vào ứng viên cần xử lý.


Bước 2: Tại màn hình chi tiết ứng viên, với những ứng viên có hồ sơ trùng, hệ thống có cảnh báo ở góc phải màn hình:Bước 3: Bạn click "Nhập" ở 1 hồ sơ 

  1. Hiển thị ra thông tin của 2 hồ sơ: Hồ sơ đang mở (1) và Hồ sơ bạn vừa click vào (2)

  2. Bạn có thể chọn chiều để gộp hồ sơ: "Gộp hồ sơ 2 vào hồ sơ 1" hoặc "Gộp hồ sơ 1 vào hồ sơ 2"

  3. Sau đó hệ thống sẽ gộp thông tin theo lựa chọn của bạn

Note:

+ Mỗi lần thao tác chỉ có thể gộp 2 hồ sơCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.