Cách gộp ứng viên trùng email/ SĐT in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:54 PM


Với ứng viên apply nhiều lần có SĐT hoặc email trùng, hệ thống sẽ cảnh báo trong chi tiết hồ sơ của ứng viên để nhà tuyển dụng quản lý được hồ sơ ứng viên, hạn chế việc xử lý lặp hồ sơ. Để gộp ứng viên có email/ SĐT trùng, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app, bạn chọn 1 tin tuyển dụng và chọn ứng viên cần xử lý.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết ứng viên, với những ứng viên có hồ sơ trùng, hệ thống có cảnh báo ở góc phải màn hình:Bước 3: Bạn click Merge và chọn OK để hoàn tất thao tác gộp hồ sơ ứng viên trùng.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.