Cách đánh giá ứng viên đã phỏng vấn theo Tiêu chí đánh giá in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:54 PM


Sau khi phỏng vấn xong, người phỏng vấn sẽ đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí cơ bản được thiết lập sẵn trong tin tuyển dụng. Để đánh giá ứng viên theo các tiêu chí đã thiết lập trước, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app

Bước 2: Chọn 1 tin tuyển dụng và chọn ứng viên cần đánh giá.

Bước 3: Với những gì ứng viên thể hiện trong vòng phỏng vấn, bạn vui lòng chấm điểm ứng viên qua tiêu chí đánh giá tại trang chi tiết lịch phỏng vấn. Ngoài ra, bạn cũng có thể để lại nhận xét của mình về ứng viên này để người tuyển dung có đầy đủ thông tin hơn về ứng viên. Sau đó chọn Submit để lưu đánh giá.Sau khi đánh giá xong điểm và đánh giá sẽ được tổng hợp ngay bên dưới.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.