Cách đánh giá ứng viên đã phỏng vấn qua Form đánh giá in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:55 PM


Để thực hiện đánh giá ứng viên đã phỏng vấn qua form đánh giá bạn truy cập https://hiring.base.vn/  hoặc chọn biểu tượng Base Hiring trên thanh app menu. Sau đó thực hiện các bước sau:


Bước 1: Để giúp nhân sự tổng hợp nhanh các thông tin mong muốn của 1 ứng viên sau khi phỏng vấn, với những phỏng vấn bạn là người tham gia phỏng vấn, sau khi phỏng vấn xong, bạn chọn tab Test - phỏng vấn trong trang chi tiết ứng viên để điền form đánh giá nhé.Bước 2: Trong Công cụ phỏng vấn, bạn click Đánh giá ngay để bắt đầu điền form đánh giá và click Hoàn thành để hoàn tất thao tác đánh giá.

Sau khi Hoàn thành đánh giá, thông tin sẽ được cập nhật tại đây trong màn hình chi tiết của ứng viên đó:*Nếu bạn muốn sửa lại kết quả đánh giá, bạn click vào tên tin tuyển dụng thì sẽ link đến trang phỏng vấn để Chỉnh sửa lại kết quả nhé.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.