Base E-Hiring: Cách gửi ứng viên link bổ sung thông tin hồ sơ ứng tuyển in

Sửa đổi trên: Sun, 9 Tháng 7, 2023 tại 3:17 CHCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.