Cách in kết quả đánh giá ứng viên - Xuất kết quả đánh giá ứng viên qua file PDF in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:57 PM


Để in hoặc xuất thông tin ứng viên, bạn truy cập vào từng ứng viên và chọn "In thông tin" như hình sau:Dưới đây là màn hình in kết quả đánh giá ứng viên:Bạn bấm chuột phải, lựa chọn "Print", tại giao diện này bạn có thể lựa chọn in hoặc xuất qua file PDF


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.