Cách thêm lý do loại ứng viên in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:58 PM


Để thêm lý do loại ứng viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:\


Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Bạn chọn Tin tuyển dụng >> Chọn tin có chưa ứng viên này >> chọn ứng viên cần bổ sung thêm lý do mà bạn đã Từ chối. Trong màn hình chi tiết của ứng viên, bạn chọn Thêm lý do như ảnh hướng dẫn:Bước 3: Khi popup hiển thị ra, bạn bổ sung nội dung loại ứng viên và click vào Cập nhật lý do để hoàn tất thao tác nhé.Bước 4: Sau khi cập nhật xong lí do sẽ được cập nhật tại đây.Hoặc bạn có thể xem trực tiếp lý do loại trong màn hình List của danh sách ứng viên nhé:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.