Cách xóa 1 hồ sơ ứng viên in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 1:59 PM


Để xóa 1 hồ sơ ứng viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app.

Bước 2: Chọn ứng viên cần xóa, tại trang chi tiết ứng viên, bạn chọn Tùy chỉnhBước 3: Chọn Xóa toàn bộ hồ sơ ứng viên => OK để hoàn tất thao tác.
Lưu ý: Hồ sơ ứng viên đã xóa sẽ không thể khôi phục được dữ liệu.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.