Cách tạo lịch phỏng vấn gửi cho ứng viên in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:00 PM


Để tạo lịch phỏng vấn cho 1 ứng viên, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Tại Menu cột trái, bạn chọn Tin tuyển dụng và chọn 1 tin tuyển dụng cụ thể.Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 tin tuyển dụng, bạn chọn Ứng viên: tại đây bạn chọn 1 ứng viên cần gửi lịch phỏng vấn nhé.Bước 4: Khi popup thông tin ứng viên mở ra, bạn chọn Phỏng vấn và điền thông tin tại đây nhé.Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn click Thêm phỏng vấn để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.