Cách xuất lịch phỏng vấn ra file excel in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:03 PM


Để xuất lịch phỏng vấn ra file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://hiring.base.vn/ hoặc Base E-hiring trên thanh app

Bước 2: Chọn Lịch phỏng vấn trên thanh menu chính hoặc tab Phỏng vấn trong chi tiết tin tuyển dụng.
Bước 3: Tick chọn tên ứng viên có lịch cần xuất và chọn Export.Bước 4: Chọn khoảng thời gian và click Bắt đầu trích xuất để xuất danh sách lịch phỏng vấn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.