Cách xóa 1 lịch phỏng vấn đã tạo in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:03 PM


Để xóa 1 lịch phỏng vấn đã tạo bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn truy cập vào hiring.base.vn

Bước 2: Click Tin tuyển dụng trên thành menu cột trái và chọn 1 tin tuyển dụng cần xóa lịch phỏng vấn của 1 thành viên trong đó.Bước 3: Tại màn hình chi tiết 1 tin tuyển dụng, bạn click Phỏng vấn và chọn ứng viên cần xóa lịch phỏng vấn.Bước 4: Tại màn hình chi tiết 1 phỏng vấn, chọn Tùy chỉnh >> Xóa phỏng vấn như ảnh hướng dẫn.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.