Cách tạo tài khoản bằng file excel in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:09 PM


Để nhập danh sách tài khoản (tạo mới tài khoản) bằng file excel, bạn thao tác theo hướng dẫn sau nhé:

  • Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/account
  • Bước 2: Bạn click vào tab Thành viên >> Thêm Thành viên >> Xem file excel mẫu để tải file mẫu của hệ thống về nhé.

  • Bước 3: Sau khi đã hoàn thiện file excel danh sách các thành viên rồi, bạn vào lại Thành viên >> Thêm thành viên >> Chọn Upload danh sách tài khoản từ Excel.

LƯU Ý: 

- Chỉ owner của hệ thống mới có quyền thao tác.
- Bạn cần nhập thông tin theo đúng quy chuẩn của file mẫu, không chỉnh sửa, thêm/ bớt trong file mẫu nhé.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.