Cách lấy lại mật khẩu đăng nhập ( Quên mật khẩu) in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:14 PM


Để lấy lại mật khẩu đăng nhập vào hệ thống sẽ thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://account.base.vn >> Chọn vào mục Fotget your Password?

Bước 2: Điền email đăng nhập và mã xác nhận >> Recover Password để hệ thống gửi email reset password lại về email đăng nhập.

Sau khi nhập đúng email và code, hệ thống sẽ hiển thị popup như ảnh:

Bước 3: Bạn truy cập vào email của mình sẽ nhận được 1 email đến từ Base Platform, bạn click vào đường link này để đổi lại mật khẩu nhé và ấn Reset password để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.