Base Message: Cách thêm thành viên vào nhóm/kênh chat in

Sửa đổi trên: Tue, 14 Tháng 5, 2024 tại 11:20 SA


Để thêm thành viên vào nhóm/kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


* Cách 1: Thêm thủ công từng thành viên:

- Bước 1: Truy cập vào message.base.vn

- Bước 2: Chọn nhóm/ kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh công cụ bên lề phải >> Chọn Thêm thành viên


- Bước 3: Bạn @tag username thành viên cần thêm vào nhóm chat và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.


* Cách 2: Thêm thành viên vào nhóm chat qua QRcode hoặc qua link

- Bước 1: Với nhóm chat đã có sẵn, bạn muốn nhiều thành viên có thể chủ động tham gia nhóm mà không cần thêm thủ công, bạn có thể click vào icon ".." >> Chọn Chia sẻ kênh


- Bước 2: Tại đây, bạn có thể lựa chọn gửi QRcode bằng cách Tải xuống mã QR hoặc copy đường link rồi gửi cho thành viên/ nhóm chat cần tham gia nhóm/ kênh này


VD với cách tham gia từ đường link, sau khi thành viên click vào đường link đó có thể Tham gia nhanh chóng:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.