Base Message: Cách thêm thành viên vào nhóm chat in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:27 SA


Để thêm thành viên vào nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải => chọn Thêm thành viên
  • Bước 3: Bạn @tag username thành viên cần thêm vào nhóm chat và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.