Base Message

Cách thêm nhóm chat
Bước 1: Để thêm nhóm chat, bạn truy cập vào ứng dụng Base Messages Bước 2: Bấm vào (+) để tạo mới nhóm chat Bước 3: Dùng @ tag tên những thành viên bạ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:16 PM
Cách thêm thành viên vào nhóm chat
Để thêm thành viên vào nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:16 PM
Cách chỉnh sửa nhóm chat
Để chỉnh sửa nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu &...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM
Cách Đóng nhóm chat
Để đóng cuộc chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và c...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM
Cách xóa nhóm chat
Để xóa kênh chat trong Base message, họ thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và cli...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:17 PM
Cách xóa tin nhắn đã gửi
Để xóa tin nhắn đã gửi, bạn truy cập vào https://message.base.vn/ >> Chọn vào cuộc hội thoại có tin nhắn cần xóa >> Di chuột vào tin nhắn muốn x...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:18 PM
Cách xem các tài liệu đã upload trong nhóm chat
Để xem lại toàn bộ các file tài liệu mà các thành viên đã upload trong 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:18 PM
Cách ghim 1 tin nhắn trong nhóm chat
Để ghim 1 tin nhắn quan trọng trong 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Trong 1 nhóm chat, tại tin...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:19 PM
Cách tắt thông báo trong nhóm chat
Khi bạn không muốn thoát khỏi nhóm chat, không muốn nhận được thông báo nhưng vẫn muốn đọc được thông tin khi cần thiết, bạn có thể tắt thông báo trong từng...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:19 PM
Cách gọi Video call cho 1 nhóm
Để gọi Video cho 1 nhóm chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn gọi và ...
Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:19 PM