Base Message

Base Message: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng
I. Giới thiệu chung:         Base Message là phần mềm Giao tiếp trong nội bộ công ty/Doanh nghiệp.         Hiện nay, mỗi một công ty/doanh nghiệp đều đang...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 10:11 SA
Base Message: Cách thêm nhóm chat/ kênh chat
Bước 1: Để thêm nhóm chat/ kênh chat, bạn truy cập vào ứng dụng Base Message Bước 2: Bấm vào (+) để tạo mới nhóm chat/ kênh chat Bước 3: Dùng @ tag...
Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:10 CH
Base Message: Cách thêm thành viên vào nhóm chat
Để thêm thành viên vào nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào message.base.vn Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:27 SA
Base Message: Cách chỉnh sửa nhóm chat
Để chỉnh sửa nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://message.base.vn/ ...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:34 SA
Base Message: Cách Đóng nhóm chat
Để đóng cuộc chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho app hoặc theo đường dẫn https://messa...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:31 SA
Base Message: Cách xóa tin nhắn đã gửi
Để xóa tin nhắn đã gửi, bạn truy cập vào https://message.base.vn/ => Chọn vào cuộc hội thoại có tin nhắn cần xóa => Di chuột vào tin nhắn muốn xóa, ch...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:33 SA
Base Message: Cách xem các tài liệu đã upload trong nhóm chat
Để xem lại toàn bộ các file tài liệu mà các thành viên đã upload trong 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message tron...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:34 SA
Base Message: Cách ghim 1 tin nhắn trong nhóm chat
Để ghim 1 tin nhắn quan trọng trong 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn ...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:34 SA
Base Message:Cách tắt thông báo trong nhóm chat
Khi bạn không muốn thoát khỏi nhóm chat, không muốn nhận được thông báo nhưng vẫn muốn đọc được thông tin khi cần thiết, bạn có thể tắt thông báo trong từng...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:39 SA
Base Message: Cách gọi Video call cho 1 nhóm
Để gọi Video cho 1 nhóm chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn ...
Mon, 20 Tháng 6, 2022 tại 10:21 SA