Base Message

Base Message: Đánh dấu 1 nhóm chat
Để đánh dấu 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://mess...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:40 SA
Base Message: Cách chuyển sang chế độ Dark Mode
Để chuyển sang chế độ Dark Mode, bạn truy cập ứng dụng Base Messaga => Click vào biểu tượng mặt trăng phía bên trái màn hình Chọn "OK" để hoàn...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:01 SA
Base Message: Cách rời khỏi 1 nhóm chat
Để rời khỏi kênh chat trong Base message, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho app hoặc theo đường dẫn https://m...
Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:02 SA
Base Message: Cách vô hiệu Base Message của 1 tài khoản
Để thiết lập vô hiệu Base Message của 1 tài khoản hay không cho phép 1 tài khoản có quyền nhắn tin hay nhận tin nhắn từ người khác, bạn thao tác theo hướng ...
Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 3:59 CH
Base Message: Cách phân quyền Admin nhóm/ kênh chat
Để phân quyền Admin cho 1 nhóm/ kênh chat, bạn thao tác như sau: 1. Khởi tạo quyền Admin: - Bước 1: Bạn truy cập vào https://message.base.vn/ hoặ...
Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:15 SA
Base Message: Tạo danh mục quản lý nhóm/kênh chat
Để tạo danh mục quản lý các nhóm/kênh chat, giúp tổ chức/ phân loại các nhóm/kênh chat có cùng tính chất, bạn thao tác như sau: - Bước 1: Truy cập vào h...
Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:07 CH
Base Message: Phân quyền cho phép thêm thành viên vào nhóm/ kênh chat
Để phân quyền cho phép/ không cho phép thêm thành viên vào 1 nhóm/ kênh chat, bạn cần có quyền Admin của nhóm/ kênh chat này. - Bước 1: Truy cập vào https:...
Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 10:23 SA
Base Message: Phân quyền cho phép thêm thành viên vào nhóm/ kênh chat
Để phân quyền cho phép/ không cho phép thêm thành viên vào 1 nhóm/ kênh chat, bạn cần có quyền Admin của nhóm/ kênh chat này. - Bước 1: Truy cập vào&nb...
Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:17 SA
Base Message: Cách tạo 1 bình chọn (poll) trong nhóm/ kênh chat
Để tạo 1 bình chọn trong nhóm/ kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoặc Base Message trên ...
Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:18 SA
Base Message: Cách tạo đề xuất trong nhóm/ kênh chat
Để tạo nhanh 1 đề xuất trong nhóm/ kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoăc Base Message t...
Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:37 SA