Base Message: Tạo danh mục quản lý nhóm/kênh chat in

Sửa đổi trên: Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:07 CH


Để tạo danh mục quản lý các nhóm/kênh chat, giúp tổ chức/ phân loại các nhóm/kênh chat có cùng tính chất, bạn thao tác như sau:


- Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoặc Base Message trên thanh app


- Bước 2: Tại thanh chức năng bên lề trái, bạn click icon (+) >> chọn Thêm danh mục mới


Hoặc tại 1 kênh/nhóm chat bạn tạo nhanh tại đây:

- Bước 3: Nhập thông tin danh mục và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác

- Bước 4: Click vào Danh mục >> chọn danh mục tương ứng

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.