Base Message: Cách tạo 1 bình chọn (poll) trong nhóm/ kênh chat in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:18 SA


Để tạo 1 bình chọn trong nhóm/ kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoặc Base Message trên thanh app

- Bước 2: Bạn có thể tạo bình chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Click vào icon này


Cách 2: Click vào icon dấu + và chọn Create a poll 

- Bước 3: Nhập nội dung bình chọn 

Poll name: tên bình chọn

Poll options: nhập các câu trả lời và ấn Enter để thêm câu trả lời mới

Multiple anwers per user: cho phép chọn nhiều câu trả lời

Enable voting deadline: thiết lập thời hạn vote

Enable started time: thiết lập thời gian bắt đầu vote

Allow user to update their votings after voted: cho phép thay đổi lại câu trả lời

Allow users to add new options to the voting: cho phép thêm câu trả lời mới

Limites anwers for multiple-answer voting: giới hạn số lượng câu trả lời khi chọn nhiều đáp án

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.