Base Message: Cách vô hiệu Base Message của 1 tài khoản in

Sửa đổi trên: Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 3:59 CH


Để thiết lập vô hiệu Base Message của 1 tài khoản hay không cho phép 1 tài khoản có quyền nhắn tin hay nhận tin nhắn từ người khác, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào https://account.base.vn/ >> Chọn tab Thành viên và chọn tên thành viên cần vô hiệu Base Message


Bước 2: Tại tài khoản đó, bạn click vào iocn "..." >> Vô hiệu Base Message


Sẽ có 3 phân quyền để bạn lựa chọn:


Enabled: cho phép tài khoản đó tạo kênh và gửi nhận message
Chặn tính năng tạo kênh chat: không cho phép tạo kênh chat mới, khi tạo hệ thống sẽ có thông báo như sau

Chặn tính năng tạo kênh chat và nhận tin nhắn: không cho phép tạo kênh chat mới và nhận tin nhắn mới từ tài khoản chưa có kênh chat (với các kênh chat cũ đang tham gia thì vẫn gửi/ nhận đc tin nhắn)

Tài khoản bị block sẽ không có thanh chat ở góc phải màn hình và khi 1 tài khoản khác gửi tin nhắn hệ thống sẽ thông báo như sau:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.