Base Message

Base Message: Cách tạo công việc trong nhóm/kênh chat
Để tạo nhanh 1 công việc trong nhóm/ kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau: - Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoăc Base Message trên tha...
Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:54 SA
Base Message: Mời thành viên mới tham gia kênh qua link/QR code.
Để mời thành viên mới tham gia kênh qua link/QR code , bạn truy cập https://message.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Message trên thanh Menu app, sau đó thao t...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 3:11 CH
Message: Cách xoá 1 nhóm/kênh chat
Để xoá được kênh/nhóm chat, bạn truy cập vào 1 nhóm chat trên link https://message.base.vn/ và thực hiện xoá theo các bước sau: A. Xoá cuộc  hội thoại 1-1 ...
Sat, 5 Tháng 8, 2023 tại 10:11 SA