Base Message: Cách chỉnh sửa nhóm chat in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 10:34 SA


Để chỉnh sửa nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://message.base.vn/


Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải => Chỉnh sửa kênh chat


Tại màn hình này, bạn có thể chỉnh sửa :

- Tên kênh

- Cập nhật ảnh đại diện

- Viết mô tả nhóm chat

- Phân quyền trong nhóm chat

   + Allow members to direct add members: cho phép thành viên được thêm thành viên khác

   + Only admins can pin message: chỉ admin được ghim tin nhắn

   + Only admins can tag @all: chỉ admin được quyền tag @all

- Tuỳ chọn khác

    + group multiple files into one message: nhóm nhiều file trong 1 tin nhắn

    + block deleting message after a certain periods: chặn xoá tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.