Base Message: Cách thêm nhóm chat/ kênh chat in

Sửa đổi trên: Tue, 9 Tháng 8, 2022 tại 4:10 CH


Bước 1: Để thêm nhóm chat/ kênh chat, bạn truy cập vào ứng dụng Base Message

Bước 2: Bấm vào (+) để tạo mới nhóm chat/ kênh chat


Bước 3: Dùng @ tag tên những thành viên bạn muốn thêm vào và nhập 1 tin nhắn đầu tiên tại khung chat "Type your message" là tạo nhóm chat thành công


Bước 4: Bạn có thể vào phần chỉnh sửa đặt tên cho nhóm chat


Điền các thông tin và nhấn Lưu lại để hoàn tất chỉnh sửa.


FAQ:

1. Nhóm chat và kênh chat khác nhau thế nào?


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.