Base Message: Giới thiệu chung về app và Mục lục tính năng in

Sửa đổi trên: Tue, 16 Tháng 5, 2023 tại 10:11 SA


I. Giới thiệu chung:

        Base Message là phần mềm Giao tiếp trong nội bộ công ty/Doanh nghiệp.

        Hiện nay, mỗi một công ty/doanh nghiệp đều đang sử dụng các công cụ Chat như Zalo, Facebook, và khi sử dụng các công cụ này sẽ không kiểm soát được luồng làm việc của nhân viên. Bên cạnh đó, các thành viên trong công ty/doanh nghiệp cũng sử dụng các công cụ này để trao đổi với khách hàng và những mối quan hệ bên ngoài công việc. Chính vì thế, các thành viên sẽ gặp phải những trường hợp nhầm lẫn, và nhắn nhầm trong những luồng công việc khác nhau. Bởi vậy, Base Message được sinh ra để giải quyết tất cả những vấn đề như vậy, tách biệt luồng trao đổi trong nội bộ công ty/doanh nghiệp và những luồng trao đổi bên ngoài.

        Base Message không chỉ tạo ra luồng giao tiếp nội bộ trong doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ tất cả các ứng dụng khác để tạo ra một luồng giao tiếp chung trên hệ thống nền tảng của Base.vn.


II. Mục lục tính năng:

1. Quản lý Nhóm/ Kênh chat:


2. Tùy chỉnh trong từng nhóm/ kênh chat:

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.