Base Message: Cách tạo đề xuất trong nhóm/ kênh chat in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:37 SA


Để tạo nhanh 1 đề xuất trong nhóm/ kênh chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Truy cập vào https://message.base.vn/ hoăc Base Message trên thanh app

- Bước 2: Tại màn hình 1 nhóm/ kênh chat, bạn click icon dấu (+) ở ô nhập nội dung >> Create a request

- Bước 3: Chọn nhóm đề xuất cần tạo

- Bước 4: Nhập nội dung đề xuất và click Create request để hoàn tất thao tác 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.