Base Message: Đánh dấu 1 nhóm chat in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:40 SA


Để đánh dấu 1 nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Base Message trong kho ứng dụng hoặc theo đường dẫn https://message.base.vn/


Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." => chọn Đánh dấu kênh này
Sau khi đánh dấu thành công, nhóm chat sẽ hiển thị lên đầu.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.