Base Message: Cách phân quyền Admin nhóm/ kênh chat in

Sửa đổi trên: Thu, 5 Tháng 8, 2021 tại 9:15 SA


Để phân quyền Admin cho 1 nhóm/ kênh chat, bạn thao tác như sau:

1. Khởi tạo quyền Admin:

- Bước 1: Bạn truy cập vào https://message.base.vn/ hoặc app Base Message trên thanh app

- Bước 2: Chọn 1 nhóm/ kênh chat cần phân quyền >> Click icon ".." Tùy chọn khác >> Manage admin options


- Bước 3: Click Enable admin role >> @tag username của admin tại Selected admins và Lưu lại để hoàn tất thao tác.


2. Phân quyền Admin cho nhóm/ kênh chat đã khởi tạo quyền:

- Bước 1: Chọn nhóm/ kênh chat cần phân quyền

- Bước 2: Tại thanh danh sách thành viên, di chuột vào tên thành viên muốn phân quyền >> click icon ".." và chọn Grant admin role


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.