Base Message: Cách xóa tin nhắn đã gửi in

Sửa đổi trên: Fri, 17 Tháng 12, 2021 tại 9:33 SA


Để xóa tin nhắn đã gửi, bạn truy cập vào https://message.base.vn/ => Chọn vào cuộc hội thoại có tin nhắn cần xóa => Di chuột vào tin nhắn muốn xóa, chọn vào dấu ".." => Xoá tin nhắnCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.