Cách thêm thành viên vào nhóm chat in

Sửa đổi trên: Sun, 16 Tháng 8, 2020 at 2:16 PM


Để thêm thành viên vào nhóm chat, bạn thao tác theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Truy cập vào message.base.vn
  • Bước 2: Chọn kênh chat bạn cần chỉnh sửa và click vào dấu ".." tại thanh chức năng bên lề phải.

  • Bước 3: Bạn chọn Mời thêm thành viên.

  • Bước 4: Bạn @tag username thành viên cần add vào nhóm chat và chọn Thêm thành viên để hoàn tất thao tác.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.